Menu:
Fotogal�ria mesta Tren�ianske Teplice
Kontakt

MESTO TRENČIANSKE TEPLICE
Mestský úrad
M.R.Štefánika 4
914 51 Trenčianske Teplice
e-mail: podatelna@teplice.sk

Tel. 032 655 1500, 655 6715
0917 355 172 (orange)
Fax: 032 655 2232

alebo priame telefónne čísla

IČO:00312088 DIČ:2021080050

GPS:
48 54´ 37.79" N, 18 09´ 57 98" E


Úradné hodiny

Pondelok 08.00 16.00
Utorok 08.00 16.00
Streda 08.00 17.00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 08.00 15.00

Prestávka: 12.00 - 13.00Prehlásenie o prístupnosti

webmaster@teplice.sk

 

 

V PRÍPADE ÚNIKU NEBEZPEČNEJ CHEMICKEJ LÁTKY

(alebo pri použití chemických zbraní)

Nebezpečné chemické látky spôsobujú poškodenie centrálneho nervového systému, dýchacích orgánov, zažívacieho traktu, poškodenie kože, alebo narušujú metabolizmus postihnutého. V prípade havárie spojenej s únikom nebezpečných chemických látok pôso­bia na okolie v podobe plynu alebo výparov. V prípade teroristického útoku môžu byť po­užité vo forme aerosólov alebo plynu, prípadne môžu byť použité na zamorenie vodných zdrojov.

Keď zaznie varovný signál sirény:

(pri pobyte v budove)

 • zostaňte vo vnútri, prípadne sa ukryte v úkryte (ak je dostupný),

 • vytvorte izolovaný uzavretý priestor - uzavrite a utesnite okná, dvere, vetráky, odstavte klimatizáciu,

 • pripravte si improvizovanú ochranu dýchacích ciest, očí a odkrytých častí tela,

 • zapnite rozhlas, televíziu a sledujte vysielanie,

 • riaďte sa podľa vysielaných pokynov, nepodceňujte riziko,

 • pripravte si evakuačnú batožinu,

 • telefonujte len v súrnom prípade, nezaťažujte telefónne linky,

 • poskytnite pomoc chorým, postihnutým osobám, osobám neschopným pohybu, star­ším osobám, postarajte sa o deti bez dozoru,

 • zachovávajte rozvahu a pokoj,

 • budovu opustite len na pokyn.


Keď zaznie varovný signál sirény:

(pri pobyte mimo budovu)

 • zachovajte rozvahu, zorientujte sa podľa situácie a rozhodnite sa pre opustenie priesto­ru ohrozeného nebezpečnou chemickou látkou,

 • vaše rozhodnutie je závislé od smeru vetra šíriaceho nebezpečnú látku zo zdroja úniku a vašej polohy; ak sa nachádzate v smere vetra a ste v časovej tiesni, okamžite vyhľadajte ukrytie v budovách a postupujte ako pri pobyte v budove.

Dnes: 25. Máj 2017
Meniny má Urban

Sponzorované odkazy

Hotel Panorama 

 

© Trenčianske Teplice 2017