Menu:
Fotogal�ria mesta Tren�ianske Teplice
Kontakt

MESTO TRENČIANSKE TEPLICE
Mestský úrad
M.R.Štefánika 4
914 51 Trenčianske Teplice
e-mail: podatelna@teplice.sk

Tel. 032 655 1500, 655 6715
0917 355 172 (orange)
Fax: 032 655 2232

alebo priame telefónne čísla

IČO:00312088 DIČ:2021080050

GPS:
48 54´ 37.79" N, 18 09´ 57 98" E


Úradné hodiny

Pondelok 08.00 16.00
Utorok 08.00 16.00
Streda 08.00 17.00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 08.00 15.00

Prestávka: 12.00 - 13.00Prehlásenie o prístupnosti

webmaster@teplice.sk

 

 

Povolenie informačných, reklamných a propagačných zariadení

Povolenie stavebného úradu vyžadujú, pokiaľ na to nie sú príslušné podľa osobitných predpisov iné orgány informačné, reklamné a propagačné zariadenia, pokiaľ sa umiestňujú na miestach viditeľných z verejných priestorov a pokiaľ sú spojené so stavbou alebo pozemkom (§71 ods.1 písm. c/ stavebného zákona)

Povolenie sa nevyžaduje pri označeniach budov štátnych orgánov, pri návestiach v záujme verejnej bezpečnosti a poriadku, pri uličných, požiarnych, dopravných, vodohospodárskych a opisných značkách, pri označení geodetických bodov a poštových schránok. Povolenie sa nevyžaduje ani pri označeniach budov, pokiaľ nie sú reklamným zariadením. (§71 ods.3  stavebného zákona)

 - Tlačivo na stiahnutie -

Potrebné doklady

 • Žiadosť o povolenie informačného, reklamného a propagačného zariadenia 
 • Projektová dokumentácia  v dvoch vyhotoveniach, ktorá obsahuje najmä:
  • situáciu osadenia
  • technický opis zariadenia, spôsob jeho inštalácie a účinky na okolie
  • výkresy objasňujúce vyhotovenie a funkciu zariadenia, jeho upevnenie (nosnú konštrukciu), prípadne elektrickú inštaláciu
  • pre technicky jednoduché zariadenia postačí ako dokumentácia len stručný opis zariadenia a jednoduchý náčrt
 • Doklady, ktorými žiadateľ preukazuje svoje práva k nehnuteľnosti (list vlastníctva, nájomná zmluva)
 • Doklady a stanoviská dotknutých orgánov , pokiaľ ich vyžadujú osobitné predpisy (napr. PZ SR ODI TN) 
 • Doklady o rokovaniach s dotknutými orgánmi a s účastníkmi konania, pokiaľ sa uskutočnili

Doba vybavenia:  do 30 - 60 dní

Poplatok: Podľa platného sadzobníka k zákonu o správnych poplatkoch 1500 Sk ( 49.79 €) / jedno zariadenie

Vybavuje:

Spoločný stavebný úrad, M.R.Štefánika 4, 914 51 Trenčianske Teplice, (budova mestského úradu, I.poschodie)

odborný  referent

telefón

fax

e-mail

Miloš Mičega

032 / 655 6713

032 / 655 2232

stavebne@teplice.sk

 

 

 

Dnes: 25. Máj 2017
Meniny má Urban

Sponzorované odkazy

Hotel Panorama 

 

© Trenčianske Teplice 2017