Menu:
Fotogal�ria mesta Tren�ianske Teplice
Kontakt

MESTO TRENČIANSKE TEPLICE
Mestský úrad
M.R.Štefánika 4
914 51 Trenčianske Teplice
e-mail: podatelna@teplice.sk

Tel. 032 655 1500, 655 6715
0917 355 172 (orange)
Fax: 032 655 2232

alebo priame telefónne čísla

IČO:00312088 DIČ:2021080050

GPS:
48 54´ 37.79" N, 18 09´ 57 98" E


Úradné hodiny

Pondelok 08.00 16.00
Utorok 08.00 16.00
Streda 08.00 17.00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 08.00 15.00

Prestávka: 12.00 - 13.00Prehlásenie o prístupnosti

webmaster@teplice.sk

 

 

Povolenie zmeny v užívaní stavby

Stavbu možno užívať len na účel určený v kolaudačnom rozhodnutí, prípadne v stavebnom povolení. Zmeny účelu užívania stavby, ktoré spočívajú v zmene spôsobu užívania stavby, jej prevádzkového zariadenia, v zmene spôsobu a v podstatnom rozšírení výroby alebo činností, ktoré by mohli ohroziť život a zdravie ľudí alebo životné prostredie, vyžadujú rozhodnutie stavebného úradu o zmene v užívaní stavby.

  • Na konanie o zmene v užívaní stavby sa vzťahujú primerane ustanovenia §76 až 84 stavebného zákona, ktoré pojednávajú o kolaudácii stavby. (§85 ods.1 stavebného zákona)
  • Zmenu v užívaní stavby, ktorá je spojená so zmenou stavby prerokuje stavebný úrad pri stavebnom konaní a po jej dokončení vykoná kolaudáciu zmeny stavby. (§85 ods.2, prvá veta stavebného zákona)
  • Zmenu v užívaní stavby spočívajúcou v stavebných úpravách, ktorými sa podstatne nemení vzhľad stavby a nezasahuje sa do nosných konštrukcií stavby môže prerokovať stavebný úrad v spojenom konaní o zmene v užívaní stavby podľa odseku 1. (§85 ods.2, druhá veta stavebného zákona)
 - Tlačivo na stiahnutie -

Doba vybavenia: 
do 30 - 60 dní

Poplatok:

Podľa platného sadzobníka k zákonu o správnych poplatkoch

Vybavuje:

Spoločný stavebný úrad, M.R.Štefánika 4, 914 51 Trenčianske Teplice, (budova mestského úradu I.poschodie) 

odborný  referent

telefón

fax

e-mail

Miloš Mičega

032 / 655 6713

032 / 655 2232

stavebne@teplice.sk

 

 Dnes: 25. Máj 2017
Meniny má Urban

Sponzorované odkazy

Hotel Panorama 

 

© Trenčianske Teplice 2017