Menu:
Fotogal�ria mesta Tren�ianske Teplice
Kontakt

MESTO TRENČIANSKE TEPLICE
Mestský úrad
M.R.Štefánika 4
914 51 Trenčianske Teplice
e-mail: podatelna@teplice.sk

Tel. 032 655 1500, 655 6715
0917 355 172 (orange)
Fax: 032 655 2232

alebo priame telefónne čísla

IČO:00312088 DIČ:2021080050

GPS:
48 54´ 37.79" N, 18 09´ 57 98" E


Úradné hodiny

Pondelok 08.00 16.00
Utorok 08.00 16.00
Streda 08.00 17.00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 08.00 15.00

Prestávka: 12.00 - 13.00Prehlásenie o prístupnosti

webmaster@teplice.sk

 

 

Obnova budovy Mestského úradu

      

Mesto Trenčianske Teplice, M. R. Štefánika 4, 914 51 Trenčianske Teplice
bolo úspešné pri hodnotení projektov v rámci výzvy OPKZP-PO4-SC431-2015-6, zameraná na zníženie energetickej náročnosti verejných budov.

V novembri 2015 sa začalo s realizáciou projektu s názvom:
Obnova Mestského úradu, ITMS
kód projektu: NFP310040A165

Výška nenávratného finančného príspevku (95%): 562 293,35€
v rámci Operačného programu: Kvalita životného prostredia
Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os: 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch
Špecifický cieľ: 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov
Hlavný cieľ projektu: Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov


Hlavná aktivita realizácie projektu: Zníženie energetickej náročnosti Mestského úradu.
Podaktivity realizácie projektu:

  • Rekonštrukcia a modernizácia stavebného objektu
  • Rekonštrukcia a modernizácia vykurovania
  • Rekonštrukcia a modernizácia osvetlenia

Realizáciou hlavnej aktivity a podaktivít dôjde k zlepšeniu energetickej efektívnosti a zvýši sa energetická hospodárnosť budovy nasledovne:
Rekonštrukcia a modernizácia stavebného objektu – úspora energie : 438 208 kWh
Rekonštrukcia a modernizácia vykurovania – úspora energie : 466 320 kWh
Rekonštrukcia a modernizácia osvetlenia – úspora energie : 47 464 kWh
Zníženie potreby energie na vykurovanie a osvetlenie predstavuje 513 784 kWh, čo predstavuje úsporu vo výške 72,31 %.
Zároveň sa realizáciou projektu a všetkých navrhovaných opatrení dosiahne úspora emisií CO2 vo výške 0,189 t/r, čo predstavuje v percentuálnom vyjadrení 80,43%.

Ukončenie realizácie projektu: 10/2017


Projekt je spolufinacovaný Európskou úniou

Názov projektu:
Obnova Mestského úradu
ITMS kód projektu: NFP310040A165
Termín realizácie projektu: 11/2015 – 10/2017; 24 mesiacov

Hlavný cieľ projektu:
Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov

 

Dnes: 24. Apríl 2017
Meniny má Juraj

Sponzorované odkazy

Hotel Panorama 

 

© Trenčianske Teplice 2017