Menu:
Fotogal�ria mesta Tren�ianske Teplice
Kontakt

MESTO TRENČIANSKE TEPLICE
Mestský úrad
M.R.Štefánika 4
914 51 Trenčianske Teplice
e-mail: podatelna@teplice.sk

Tel. 032 655 1500, 655 6715
0917 355 172 (orange)
Fax: 032 655 2232

alebo priame telefónne čísla

IČO:00312088 DIČ:2021080050

GPS:
48 54´ 37.79" N, 18 09´ 57 98" E


Úradné hodiny

Pondelok 08.00 16.00
Utorok 08.00 16.00
Streda 08.00 17.00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 08.00 15.00

Prestávka: 12.00 - 13.00Prehlásenie o prístupnosti

webmaster@teplice.sk

 

 

 

Stanovenie času predaja a času prevádzky služieb

Všeobecný prevádzkový čas sa stanovuje od 6.00 hod. do 22.00 hod. V rámci tohto času si podnikateľský subjekt stanoví prevádzkový čas pre každú prevádzku a tento písomne oznámi na Mestský úrad v Trenčianskych Tepliciach, 7 dní pred začatím činnosti prevádzkarne alebo pri vykonaní zmeny času. Písomné oznámenie musí obsahovať tieto údaje:

  • názov a adresu prevádzkarne,
  • dátum začatia činnosti prevádzkarne,
  • čas predaja alebo prevádzkový čas
  • sortiment predaja, resp. poskytované služby.

V prípade pohostinských zariadení, s prevádzkovým časom od 22.00 hod., môže byť prevádzkový čas povolený  po prerokovaní v príslušnom výbore mestskej časti skúšobne na dobu dvoch mesiacov.

Zmenu času predaja alebo času prevádzky služieb môže prevádzkovateľ uskutočniť po jej oznámení resp. po schválení času predaja po 22.00 hod.

Potrebné doklady

  • Kópia živnostenského listu, resp. výpisu z obchodného registra,
  • Doklad o vlastníctve alebo prenajatí priestoru,
  • Ak sa v priestoroch žiadaný alebo podobný predmet činnosti nevykonával, doklad že priestor stavebno technicky vyhovuje vykonávanej činnosti (kolaudačné rozhodnutie v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. stavebný zákon v znení neskorších predpisov).

Vybavuje

PaedDr. Soňa Kresánková

Kontakt:
Tel.: 032 / 655 6726
e-mail: sona.kresankova@teplice.sk

Doba vybavenia:

do 30dní

Poplatok:

bez poplatku

 

Dnes: 25. Máj 2017
Meniny má Urban

Sponzorované odkazy

Hotel Panorama 

 

© Trenčianske Teplice 2017