Menu:
Fotogal�ria mesta Tren�ianske Teplice
Kontakt

MESTO TRENČIANSKE TEPLICE
Mestský úrad
M.R.Štefánika 4
914 51 Trenčianske Teplice
e-mail: podatelna@teplice.sk

Tel. 032 655 1500, 655 6715
0917 355 172 (orange)
Fax: 032 655 2232

alebo priame telefónne čísla

IČO:00312088 DIČ:2021080050

GPS:
48 54´ 37.79" N, 18 09´ 57 98" E


Úradné hodiny

Pondelok 08.00 16.00
Utorok 08.00 16.00
Streda 08.00 17.00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 08.00 15.00

Prestávka: 12.00 - 13.00Prehlásenie o prístupnosti

webmaster@teplice.sk

 

 

Oslobodenie od poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Správca poplatku (Mesto  Trenčianske Teplice) odpustí poplatok na základe žiadosti podanej poplatníkom za obdobie  v bežnom spoplatňovacom období, v ktorom : 

  • preukáže, že sa v určenom období dlhodobo  zdržiava  alebo  zdržiaval  v zahraničí (viac  ako 90 dní )
  • preukáže, že  neužíva  nehnuteľnosť, ktorú je oprávnený užívať, viac  ako 90 po sebe  nasledujúcich dní

Potrebné doklady

  • doklad od  zamestnávateľa, pracovná  zmluva, o štúdiu, o pobyte  na území  iného  štátu
  • z obecného  úradu, o umiestnení  poplatníka  v ústave  na výkon trestu  odňatia  slobody, a iné  doklady  v ktorých  bude  uvedený  dátum preukazujúci nárok  na uplatnenie odpustenia  poplatku a dátum  kedy  nárok  na oslobodenie  zaniká

 

Vybavuje

Dane a poplatky, Zuzana Orechovská

Kontakt:
Tel.: 032 / 655 6729 
e-mail : orechovska@teplice.sk

Doba vybavenia: 
Do 30 dní, v zložitých prípadoch v lehotách stanovených zákonom 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov

Poplatok: 
bez poplatku 

Dnes: 30. Marec 2017
Meniny má Vieroslava

Sponzorované odkazy

Hotel Panorama 

 

© Trenčianske Teplice 2017