Menu:
Fotogal�ria mesta Tren�ianske Teplice
Kontakt

MESTO TRENČIANSKE TEPLICE
Mestský úrad
M.R.Štefánika 4
914 51 Trenčianske Teplice
e-mail: podatelna@teplice.sk

Tel. 032 655 1500, 655 6715
0917 355 172 (orange)
Fax: 032 655 2232

alebo priame telefónne čísla

IČO:00312088 DIČ:2021080050

GPS:
48 54´ 37.79" N, 18 09´ 57 98" E


Úradné hodiny

Pondelok 08.00 16.00
Utorok 08.00 16.00
Streda 08.00 17.00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 08.00 15.00

Prestávka: 12.00 - 13.00Prehlásenie o prístupnosti

webmaster@teplice.sk

 

 

Právo použiť a používať erb mesta je viazané na súhlas primátora !

 Mesto Trenčianske Teplice upozorňuje, že v zmysle Štatútu mesta Trenčianske Teplice schváleného uzn. MsZ v Trenčianskych Tepliciach č. 23/lll/2003 dňa 31.3. 2003 právo použiť a používať erb mesta je viazané na súhlas primátora.
 
 

 

 
 
 
 

Článok 28

Mestský erb


/1/ Mestský erb má nasledovnú podobu : V modrom štíte pod zlatou hviezdou na zlatej trávnatej pažiti stojaci strieborný baránok. V zmysle heraldických pravidiel  možno zlatú nahradiť žltou a striebornú bielou. Dĺžka erbu k jeho šírke sú v pomere 8:7.

/2/ Podrobné a záväzné vyobrazenie mestského erbu tvorí č. 2  tohto štatútu.

/3/ Právo použiť a používať erb mesta je viazané na súhlas primátora. Súhlas primátora sa vydáva maximálne na dobu 1 roka.

/4/ Mestský erb sa používa:

a/ na pečatidle mesta,

b/ na insígniách primátora,

c/ v zasadacích a rokovacích miestnostiach orgánov mesta,

d/ na budovách, ktoré sú sídlom orgánov mesta, zasadacej miestnosti mestského zastupiteľstva a úradnej miestnosti primátora mesta,

e/ na označenie územia mesta,

f/ na preukazoch poslancov mestského zastupiteľstva a zamestnancov mesta,

g/ na rovnošatách zamestnancov mestskej polície, dobrovoľného hasičského zboru mesta,

h/ na označenie motorových vozidiel mestskej polície, dobrovoľného hasičského zboru mesta.

/5/ Za správne zaobchádzanie s mestským erbom a za jeho ochranu zodpovedá tá fyzická alebo právnická osoba, ktorá ho použila alebo používa.

/6/ Každý je povinný strpieť na výzvu odstránenie neoprávnene alebo nesprávne použitého mestského erbu.

/7/ Mesto určí všeobecne záväzným nariadením podrobnejšiu úpravu používania mestského erbu, ako aj výšku poplatkov a sankcie za neoprávnené alebo nesprávne používanie mestského erbu.


Dnes: 22. Máj 2017
Meniny má Júlia, Juliána

Sponzorované odkazy

Hotel Panorama 

 

© Trenčianske Teplice 2017