Menu:
Fotogal�ria mesta Tren�ianske Teplice
Kontakt

MESTO TRENČIANSKE TEPLICE
Mestský úrad
M.R.Štefánika 4
914 51 Trenčianske Teplice
e-mail: podatelna@teplice.sk

Tel. 032 655 1500, 655 6715
0917 355 172 (orange)
Fax: 032 655 2232

alebo priame telefónne čísla

IČO:00312088 DIČ:2021080050

GPS:
48 54´ 37.79" N, 18 09´ 57 98" E


Úradné hodiny

Pondelok 08.00 16.00
Utorok 08.00 16.00
Streda 08.00 17.00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 08.00 15.00

Prestávka: 12.00 - 13.00Prehlásenie o prístupnosti

webmaster@teplice.sk

 

 

Právnici: Pri výrube stromov mesto nepochybilo - nebol porušený žiaden zákon!

Podľa právnych stanovísk, ktoré má mesto Trenčianske Teplice k dispozícii je zrejmé, že mesto a ani samotný primátor nepochybil. Mesto nemalo žiaden právny nástroj ako zabrániť výrubu stromov a stavebnej činnosti KÚPELOM T.T. a.s, keďže sú držiteľmi právoplatného stavebného povolenia. Do dnešného dňa nikto toto stavebné povolenie nespochybnil, a ani nenapadol. Čo sa týka „jednoduchého záznamu zo strany KSÚ v Trenčíne právne analýzy konštatujú nasledovne:  

1. „Jednoduchý záznam“ nespĺňa ani formálne, ani obsahové náležitosti riadneho dokladu, ktorým bol vykonaný štátny stavebný dohľad.

2. Za orgán štátneho stavebného dohľadu nie sú uvedené poverenia zamestnancov KSÚ TN na vykonanie štátneho stavebného dohľadu a pracovníci KSÚ TN sa nepreukázali písomným poverením.
     
3. Úradný záznam nie je opatrený pečiatkou KSÚ TN. V Zázname je uvedený ako prítomný primátor mesta Trenčianske Teplice, pričom prítomný pri prejednaní veci nebol a v Zázname sa to uvádza aj v pripomienkach prítomných, kde je konštatované, že primátor mesta je služobne vzdialený.

4. Po obsahovej stránke nie je kvalifikovaná zistená závada v stavebnom konaní a na základe uvedeného je Záznam nevykonateľný a nepreskúmateľný, nakoľko v tomto štádiu konania podľa platnej legislatívy v prípade zistenia závady mal stavebný dohľad vyzvať stavebníka alebo zodpovedný orgán na odstránenie závady presne kvalifikovanej a v prípade neuposlúchnutia výzvy vydať rozhodnutie na nápravu zistenej závady s náležitosťami rozhodnutia podľa § 47 správneho poriadku.
 
5. Vzhľadom na vyššie uvedené právne skutočnosti a dôvody, Záznam nie je spôsobilý založiť právne účinky spôsobujúce zastavenie stavebných prác v predmetnej veci a súčasne nie je právne záväzný pre dotknuté právne subjekty, vrátane Mesta Trenčianske Teplice ako príslušného stavebného úradu v tejto veci.
   
6. Primátor Mesta Trenčianske Teplice, ktorý je jeho štatutárnym orgánom je povinný ako správny orgán vykonávajúci v tejto veci pôsobnosť štátneho orgánu konať a postupovať len v súlade so zákonom a v jeho medziach s poukazom na ústavnú zásadu zakotvenú v článku 2 odsek 2 Ústavy Slovenskej republiky, v zmysle ktorej „ Štátne orgány môžu konať iba na základe ústavy, v jej medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon. “. Vzhľadom na to, že v predmetnej veci je vydané a právoplatné územné rozhodnutie a stavebné povolenie, primátor mesta Trenčianske Teplice ako verejný činiteľ je povinný postupovať len v súlade s týmito rozhodnutiami. V prípade, ak by trval na zastavení stavebných prác a Mesto Trenčianske Teplice ako príslušný stavebný úrad by vydalo o tom rozhodnutie, dopustil by sa porušenia zákona, ktoré by mohlo dokonca zakladať aj trestnoprávnu zodpovednosť pre spáchanie trestného činu zneužívania právomoci verejného činiteľa podľa ustanovenia § 326 Trestného zákona. Mesto Trenčianske Teplice v prípade vydania rozhodnutia o zastavení stavebných prác na predmetnej stavbe by však bolo minimálne zodpovedné za škodu tým vzniknutú stavebníkovi predmetnej stavby, resp. iným týmto rozhodnutím poškodeným právnym subjektom.
 


Diskusia k článku.

Do tejto diskusie môžete písať svoje otázky, podnety a rady k súvisiacej téme.
V diskusiách netolerujeme: osobné útoky, vulgarizmy, obhajovanie a podnecovanie násilia, nenávisti a netolerancie, reklamu alebo zverejňovanie odkazov na iný web. ( * povinné)

Titulok: *
Meno: *
Priezvisko: *
Mesto/obec: *
E-mail: *
Kontrolný kód *
zobrazenie kontrolného kódu - pre nevidiacich kliknite na odkaz vpravo
vypočuť kontrolný kód
 

Dnes: 22. Máj 2017
Meniny má Júlia, Juliána

Sponzorované odkazy

Hotel Panorama 

 

© Trenčianske Teplice 2017